PODNET v podnikaní

Potrebujete poradiť ako si nájsť nové kontakty, ako prekonávať prekážky, kde nájsť inšpiráciu, či ako vybudovať fungujúce podnikanie? Organizujeme networkingové stretnutia, na ktorých môžete získať množstvo informácií a kontaktov.
 
Stretnutia sú určené pre podnikateľov, manažérov a aj nezávislých odborníkov. Hlavným cieľom je prispievať k budovaniu lepších podnikov a obchodného povedomia prostredníctvom pomoci, podpory, povzbudenia a vzdelávania.
 
Našim poslaním je vytvárať infraštruktúru, ktorá prináša skutočnú obchodnú hodnotu pre vlastníkov firiem, manažérov, nezávislých expertov a ľudí vstupujúcich do sveta podnikania, ako napríklad absolventov, ľudí opúšťajúcich verejný sektor, všade tam, kde sú rovnako zmýšľajúci ľudia. Udržiavame a posilňujeme kultúru pomoci, podpory a povzbudenia v priateľskej, uvoľnenej a profesionálnej atmosfére.
 
Vaša účasť sa stane vstupenkou do rastúcej siete pre podporu podnikania, ktorá vám pomôžeme uspieť.

 

Chcete sa stať súčasťou rastúcej siete, aby aj vaša firma mohla mať prospech z pomoci, podpory a povzbudenia od rovnako zmýšľajúcich podnikov a pravidelnú príležitosť na vybudovanie hodnotných vzťahov vo vašej oblasti ? 

 


Kontaktujte nás