Rozvoj sociálnych kompetenciíAKO ÚSPEŠNE SPOLUPRACOVAŤ

´Tímová spolupráca – ako zapadnúť do kolektívu
´Tímové role – aká je tá moja
´Sebapoznávanie – aké sú moje osobnostné charakteristiky /dotazníky/
´Typológia osobnosti
´Zvládanie konfliktných a krízových situácií
´Zvládanie stresu