Rozvoj sociálnych a komunikačných kompetencií pre prácu so zákazníkom„SPOKOJNÝ ZÁKAZNÍK“

´Ako efektívne komunikovať so zákazníkom – emailom, telefonicky, osobne
´Zrozumiteľná prezentácia informácií
´Kladenie otázok, aktívne počúvanie
´Ako vyhovieť požiadavkám zákazníka
´Ako zvládať nedorozumenia a konflikty
´Ako pracovať s emóciami a stresom
´Komunikácia s rôznymi typmi ľudí