Komunikácia s potenciálnym zamestnávateľom – AKO SI NÁJSŤ PRÁCU

´Ako a kde vyhľadávať informácie o pracovných miestach
´Ako odpovedať na pracovné ponuky
´Žiadosť, životopis, motivačný list
´Telefonický kontakt so zamestnávateľom
´Osobné návštevy
´Príprava na prijímací pohovor
´Sebaprezentácia
´Sebapoznávanie – aký/á som a na akú prácu sa hodím