Efektívna komunikácia /v zamestnaní/AKO SI NAVZÁJOM POROZUMIEŤ

´Zrozumiteľné vyjadrovanie
´Aktívne počúvanie
´Slovná a mimoslovná komunikácia
´Ako zlepšiť porozumenie /poskytovanie spätnej väzby/
´Komunikačné štýly /aký je ten môj?/
´Asertívna komunikácia
´Ako zvládať nedorozumenia v komunikácii
´Prezentácia seba a výsledkov svojej práce