Anglický jazyk v hotelierstve

´Komunikácia so zákazníkom v AJ
´Základné frázy a pojmy pre jednotlivé pracovné pozície /chyžná, recepčný/á, čašník, barman, kuchár.../
´Konverzačné cvičenia a modelové situácie
´Príprava na prijímacie pohovory na jednotlivé pozície v súlade s požiadavkami zamestnávateľov