Viktor Frankl

17.04.2015 23:04

Ľudské správanie nie je určené podmienkami, v ktorých človek žije, ale rozhodnutiami, ktoré vykoná.

—————

Späť