Shantideva, indický budhistický majste

19.05.2015 13:04
Všetko, čo je radosťou vo svete, všetko pozostáva zo želania dobra pre iných.
Všetko, čo je žiaľom vo svete, všetko pozostáva zo želania vlastného.

—————

Späť