Phil Bosmans

09.09.2015 15:02

„Človekom v plnom zmysle slova sa staneš len skrze lásku.“

—————

Späť