Pavel Kosorin

07.07.2015 16:19

Boh nerobí zázraky, keď sa človeku nechce robiť. 

—————

Späť