Miroslav Schlesinger

15.05.2015 09:01

Buď žijeme, alebo zomierame štýlom života, aký sme si zvolili.

—————

Späť