Marcus Aurelius

14.11.2015 22:14

„Ten život možno nazvať dobrým, v ktorom dobré skutky tak husto nasledovali, že nebolo medzi nimi medzery.“

—————

Späť