John Ruskin

04.03.2015 14:23

„Moc nie je daná človeku, aby utláčal slabého, lež aby ho podporoval a pomáhal mu.“
 

—————

Späť