George Sand

01.02.2015 10:56

Chráňte v sebe poklad, ktorým je láskavosť. Naučte sa darovať bez váhania, strácať bez žiaľu, získavať bez skupánstva.

—————

Späť