Erich Fromm

01.11.2015 11:21

Ak máme neúspech v láske, musíme hľadať dôvody. Prvý krok je, aby sme si uvedomili, že láska je umenie, rovnako ako je ním sám život. Ak sa chceme naučiť milovať, musíme postupovať rovnako, ako keď sa chceme vzdelávať v akomkoľvek odbore, hoci v hudbe, maľovaní, liečení, alebo v inžinierstve.

—————

Späť


Citát pre pekný deň

Steve Jobs

12.06.2015 22:28
„Váš čas je obmedzený, tak ho nemíňajte na život niekoho iného. Nenechajte sa ovplyvniť názormi iných. Prehlušia váš vnútorný hlas. A čo je najdôležitejšie, nájdite v sebe odvahu nasledovať srdce a vlastnú intuíciu. Ony totiž už dopredu vedia čím sa skutočne chcete stať. Všetko ostatné je...

—————

Shantideva, indický budhistický majste

19.05.2015 13:04
Všetko, čo je radosťou vo svete, všetko pozostáva zo želania dobra pre iných. Všetko, čo je žiaľom vo svete, všetko pozostáva zo želania vlastného.

—————

Miroslav Schlesinger

15.05.2015 09:01
Buď žijeme, alebo zomierame štýlom života, aký sme si zvolili.

—————

Buddha

01.05.2015 18:12
  Tajemství zdraví těla i mysli nespočívá v truchlení po minulosti, strachu z budoucnosti ani v očekávání problémů, ale v tom, že budeme žít moudře a upřímně v současném okamžiku.  

—————

Viktor Frankl

17.04.2015 23:04
Ľudské správanie nie je určené podmienkami, v ktorých človek žije, ale rozhodnutiami, ktoré vykoná.

—————

Móhandás Karamčand Gándhí

07.04.2015 09:59
Šťastie spočíva v harmónii toho, čo hovoríte, čo robíte a čím ste.  

—————

Johann Wolfgang von Goethe

23.03.2015 12:20
„Je lepšie robiť tú najmenšiu vec na svete, než potĺkať sa pol hodiny.“  

—————

Epikuros

19.03.2015 11:34
„Nemožno žiť príjemne, ak sa nežije múdro, čestne a spravodlivo.“  

—————

John Ruskin

04.03.2015 14:23
„Moc nie je daná človeku, aby utláčal slabého, lež aby ho podporoval a pomáhal mu.“  

—————

John Ruskin

18.02.2015 10:36
„Vyhľadajme, čo máme s ostatnými spoločné, nie čo nás od nich delí.“

—————