Erich Fromm

01.11.2015 11:21

Ak máme neúspech v láske, musíme hľadať dôvody. Prvý krok je, aby sme si uvedomili, že láska je umenie, rovnako ako je ním sám život. Ak sa chceme naučiť milovať, musíme postupovať rovnako, ako keď sa chceme vzdelávať v akomkoľvek odbore, hoci v hudbe, maľovaní, liečení, alebo v inžinierstve.

—————

Späť


Citát pre pekný deň

Erich Fromm

12.08.2015 10:18
„Kto miluje nejakého človeka opravdivou láskou, miluje všetkých, miluje svet, miluje život.“ 

—————

Matka Tereza

05.08.2015 10:23
Ak súdite ľudí, nemáte čas ich milovať.

—————

Alan Kay

30.07.2015 10:26
Najlepšia cesta ako predvídať budúcnosť je vytvoriť si ju.

—————

John Lennon

21.07.2015 08:24
„Keď som mal 5 rokov, mamička mi povedala, že kľúčom života je šťastie. Keď som prišiel do školy, učiteľka sa ma spýtala, čo chcem byť, keď vyrastiem. Povedal som "šťastný". Povedala mi, že som nerozumel otázke. Ja som povedal, že ona nerozumie životu.“

—————

Luc de Clapiers

15.07.2015 08:26
Ak nám priatelia preukazujú rôzne služby, považujeme to za samozrejmosť, avšak zabúdame, že nie sú povinní byť našimi priateľmi.

—————

Pavel Kosorin

07.07.2015 16:19
Boh nerobí zázraky, keď sa človeku nechce robiť. 

—————

Sydney Smith

29.06.2015 18:27
„Život by mal byť popretkávaný mnohými priateľstvami. Milovať a byť milovaný je najväčším šťastím bytia.“

—————

Albert Einstein

24.06.2015 08:36
Len život žitý pre iných je hoden žitia.

—————

Budhistické príslovie

23.06.2015 23:01
Ak sme obrátení správnym smerom, netreba viac, iba kráčať.

—————

Elbert Hubbard

21.06.2015 17:56
„Najväššia chyba, ktorú môžete v živote urobiť, je stále mať strach, že nejakú urobíte.“  

—————