Erich Fromm

01.11.2015 11:21

Ak máme neúspech v láske, musíme hľadať dôvody. Prvý krok je, aby sme si uvedomili, že láska je umenie, rovnako ako je ním sám život. Ak sa chceme naučiť milovať, musíme postupovať rovnako, ako keď sa chceme vzdelávať v akomkoľvek odbore, hoci v hudbe, maľovaní, liečení, alebo v inžinierstve.

—————

Späť


Citát pre pekný deň

Emerson, R. W.

29.10.2015 14:50
„Nič veľké nebolo nikdy dosiahnuté bez nadšenia."

—————

KAI GREEN

26.10.2015 21:23
„Myseľ je všetkým. Pokiaľ neveríš, že niečo dokážeš, tak nedokážeš.“  

—————

Charles Dickens

14.10.2015 11:07
„Rob toľko dobra koľko len môžeš, ale tak ticho, ako len môžeš.“

—————

František Palacký

08.10.2015 20:42
„Cena človeka spočíva nie tak vo fyzickej a rozumovej sile a zručnosti, ako v mravnom správaní sa, v spravodlivosti a šlachetnosti; a ... keby kto aj celý svet na ruby obrátiť vedel, nemôže byť mužom veľkým, ak zostáva nulou čo do mravnosti.“  

—————

Maxim Gorkij

01.10.2015 20:36
„Oblek je možné ušiť na skrášlenie človeka, ale i na jeho znetvorenie.“

—————

Jan Werich

28.09.2015 10:30
„Človek má robiť to, čo vie, čo potrebuje k šťastiu.

—————

Warren Buffet

15.09.2015 08:59
„Ak niečo nestojí za námahu, tak nemá zmysel to robiť dobre.“

—————

Phil Bosmans

09.09.2015 15:02
„Človekom v plnom zmysle slova sa staneš len skrze lásku.“

—————

Marcus Aurelius

02.09.2015 20:45
„Stále si uvedomuj, kto sú tí, ktorých uznanie chceš získať.“

—————

Boris Leonidovič Pasternak

28.08.2015 08:37
Strácať je v živote potrebnejšie ako získavať. Zrno nevzklíči, ak neumrie.

—————