Budhistické príslovie

23.06.2015 23:01

Ak sme obrátení správnym smerom, netreba viac, iba kráčať.

—————

Späť