Budhistické príslovie

04.02.2015 15:41

Ak sme obrátení správnym smerom, netreba viac, iba kráčať.

—————

Späť