Benjamin Franklin

27.01.2015 09:13

Investícia do vedomostí vypláca najvyššie úroky.

—————

Späť