Angelo d’Arrigo

18.01.2015 07:29

„Keď každý deň posunieme naše hranice, krok po kroku, prekonáme strach, ktorý nám v tom bráni alebo obmedzuje, zmocniť sa svojho vlastného života.“ 

—————

Späť