Alexander Pope

28.01.2015 10:02

Šťastný je ten, kto nič neočakáva, pretože on nikdy nebude sklamaný.

—————

Späť