Albert Einstein

24.06.2015 08:36

Len život žitý pre iných je hoden žitia.

—————

Späť