Citát pre pekný deň

Emerson, R. W.

29.10.2015 14:50
„Nič veľké nebolo nikdy dosiahnuté bez nadšenia."

—————

KAI GREEN

26.10.2015 21:23
„Myseľ je všetkým. Pokiaľ neveríš, že niečo dokážeš, tak nedokážeš.“  

—————

Charles Dickens

14.10.2015 11:07
„Rob toľko dobra koľko len môžeš, ale tak ticho, ako len môžeš.“

—————

František Palacký

08.10.2015 20:42
„Cena človeka spočíva nie tak vo fyzickej a rozumovej sile a zručnosti, ako v mravnom správaní sa, v spravodlivosti a šlachetnosti; a ... keby kto aj celý svet na ruby obrátiť vedel, nemôže byť mužom veľkým, ak zostáva nulou čo do mravnosti.“  

—————

Maxim Gorkij

01.10.2015 20:36
„Oblek je možné ušiť na skrášlenie človeka, ale i na jeho znetvorenie.“

—————

Jan Werich

28.09.2015 10:30
„Človek má robiť to, čo vie, čo potrebuje k šťastiu.

—————

Warren Buffet

15.09.2015 08:59
„Ak niečo nestojí za námahu, tak nemá zmysel to robiť dobre.“

—————

Phil Bosmans

09.09.2015 15:02
„Človekom v plnom zmysle slova sa staneš len skrze lásku.“

—————

Marcus Aurelius

02.09.2015 20:45
„Stále si uvedomuj, kto sú tí, ktorých uznanie chceš získať.“

—————

Boris Leonidovič Pasternak

28.08.2015 08:37
Strácať je v živote potrebnejšie ako získavať. Zrno nevzklíči, ak neumrie.

—————


Kontakt

PODNET

0907 205 701


Newsletter

Prihláste sa k odberu newslettera: